חלוצים מרכזיים – NATIV Magazine

חלוצים מרכזיים

(איור: ליאב צברי)

חלוצים

חלוץ הוא מי שהולך בראש המחנה במטרה לסלול את הדרך לבאים אחריו. על פי המסורת היהודית, ראשון החלוצים היה אברהם אבינו. בספר בראשית מצווה ה’ על אברהם “לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך (י”ב, א). כלומר, לעזוב הכל לטובת שליחות לא נודעת כי כך מורה לו אלוקים. הסיפור מסמל את יכולת ההתמסרות לערך מסוים גם במחיר של ויתורים רבים וללא תמיכה חברתית.

היהודים הציונים שהגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 מכונים חלוצים. שקד אופן, שמלמדת בנתיב, מזכירה כי אותם מתיישבים עזבו את סביבתם, משפחותיהם והערכים שעליהם גדלו והפנו את כל כולם לעבר המשימה הקשה והמאתגרת של בניית ארץ ישראל. החלוציות שלהם באה לידי ביטוי ביצרנות ובעשייה פיזית, בעבודה עברית, בהגנה ובלחימה ובנכונות לעשות כל דבר הנדרש לקידום הרעיון הנשגב של הקמת הארץ, או כפי שניסח זאת יוסף טרומפלדור: “חסר גלגל – אני גלגל”.

לחלוציות ביטויים רבים בתחומים רבים: במדע, באמנות, בהחייאתה של השפה, במאבקים על אידיאל וערכים מסוימים. “כאשר משה רבנו רואה סנה בוער, הוא נזעק לפעול לפי צו המצפון ולקבל את התפקיד שאלוקים מטיל עליו על אף הקשיים הרבים הניצבים לפניו”, אומרת אופן. “זוהי גם סוג של חלוציות – כאשר ערך כלשהו בוער ודוחף אותך אל עבר עשייה משמעותית. כלומר חלוציות היא ראשוניות בכל תחום שהאדם מרגיש שהוא יכול לקדם בו את החברה ואת רעיונותיו”.

לשאלה מהי חלוציות ענה דוד בן גוריון: “זוהי הכרה בשליחות היסטורית והתייצבות ללא תנאי וללא רתיעה מכל קושי וסכנה לרשות השליחות הזאת. חלוציות – זהו הכישרון המוסרי וההכרח הנפשי לחיות יום יום לפי צו המצפון ולפי תביעת הייעוד”.

כתבות קשורות


להמשך התהליך ולקבלת מידע נוסף אנא מלאו את פרטיכם ואנו נשמח לחזור אליכם

התכנית מיועדת לאזרחי ישראל ותושבי קבע
NATIV Magazine
NATIV Magazine
NATIV Magazine